Bitkilerimiz

ısırgan
ıspıt
ışkın
ıtır bitkisi
iğnelik otu
karalahana
Kaya Koruğu
Kazayağı
kenger-bitkisi-toprakta
kişkiş