Bahçe Çiçekleri

Kirli Hanım Çiçeği / Zinnia elegans :

Bileşikgiller familyasından Anayurdu Meksika olan Zinya, bir yıllık yarı dayanıklı otsu bitkidir. 30-100 cm. kadar boylanabilen zinnia sürgünleri dikine büyür. Açık yeşil renkli yaprakları gövdede karşılıklı dizili, sapsız, uzunca, oval ya da yürek biçimlidir.  Tüm bileşikgillerde olduğu gibi zinnia da bileşik çiçeğinde çok sayıda dilsi çiçeği ile ortada tüpsü çiçekleri bir çiçek tablasını (kömeci) oluşturur. Bu tablanın genişliği 5-12 cm. kadardır. Yalın kat ya da katmerli olan ve yaz başlarından sonbahara kadar bol bol açan bu çiçekler beyaz, krem, açık sarı, kayısı rengi, turuncu, kırmızı, mor ve hatta yeşil renklerde olur. Birden çok rengi aynı anda taşıyan çiçekler açan kültür türü zinyalar da üretilmiştir. Çiçek tarhları ile bordürler için pek makbul ve süsleyici sayılan Kirli Hanım Çiçeği, kesme çiçek olarak da yeğlenerek kullanılmaktadır. Kirli Hanım Çiçeği, bahçelerde yetiştirilmesi kolay ve bakımı zahmetsiz olan süs bitkilerindendir. Bahçe Çiçekleri 1.

Nerelerde Yetişir Bakımı Nasıl Yapılır : Kirli Hanım Çiçeği bitkisi, bol güneşli ortamlarda ve her tipteki organik madde yönünden zengin, bitek ve süzek (suyu iyi akıntılı) toprakta iyi gelişir. Sıcak ve kurak havalarda ve bitki çiçek açtığı sürece bol bol sulanması gerekir. Kirli Hanım Çiçeği bitkisi tohumuyla çoğaltılır. Tohumları, nisan ayı başında sıcak yastıklara ekilir. Çimlenip gelişen bitkinin fideleri, havalar ve toprak ısındığında mayıs ayı başlarında bahçelerdeki yerlerine şaşırtılarak 15-30’ar cm. aralıklarla dikilir. Bahçe Çiçekleri 1.

Yüksük Otu Çiçeği / Digitalis purpurea :

Sıracagiller familyasından Anayurdu bilinmeyen ancak Akdeniz Havzası, Batı Asya ile Avrupa’nın bazı bölgelerinde yetişen Digitalis cinsi bitkilerin 40 dolayında türü a bulunmaktadır. Bunlardan bahçelerimizde süs bitkisi olarak yetiştirilen Digitalis purpurea türünü örnek alıyor ve bitkiyi Yüksük otu diye adlandırıyoruz. Yüksük Otu Çiçeği, çok yıllık dayanıklı otsu bitkidir. Dikine uzayan sürgünleri; bitkinin tabanında bir rozet oluşturan ve sürgünlerinin üzerinde almaşık dizili olan, yeşil renkli, dar ve uzunca, hafif tüylü yaprakları vardır. Bitkinin sürgünlerinin tepesinde yaz başlarından sonbahara kadar yoğun salkımlar oluşturarak açan eldiven parmağı ya da yüksük biçimli çiçekleri beyaz, krem, sarı, pembe, lavanta mavisi, morumsu kırmızı, mor ya da gül renginde olur. Yüksük Otu Çiçeği bitkisi, çiçek bahçelerindeki sınırlarda, bordürlerde ve kendine özel grup oluşturan tarhlarında güzel durduğu gibi, hiçbir bitkinin gelişip çiçek açmayacağı gölgelik kıyı köşelerde, kayalık bahçelerde de çok iyi gelişerek çiçek açar. Bahçe Çiçekleri 2.

Nerelerde Yetişir Bakımı Nasıl Yapılır : Aslında korulukların, ağaç altlarının, gölgelik yerlerin ve zayıf toprakların bitkisi olan Yüksük Otu Çiçeği, bol güneşli ama havadar olan ortamlarda da pek iyi gelişir. Genellikle çok yıllık bitki olmasına karşın, bitkiye iki yıllık işlemi yapılır. İkinci yılında çiçeklenmesi biten yüksük otları, gözden çıkarılıp yerlerinden sökülür. Tohumuyla üretilen bitkinin tohumları, ilkbahar sonuna doğru ya da yaz başlarında doğrudan doğruya bahçedeki yerlerine 40-60’ar cm. aralıklarla ekilir. Yüksük Otu Çiçeği, üretimi kolay ve bakımı zahmetsiz olan süs bitkilerindendir. Bahçe Çiçekleri 2.

Yavşan otu Çiçeği / Veronica flower

Sıracagiller familyasından Anayurdu bilinmeyen ama dünyanın ılıman ve soğuk bölgelerinde doğal olarak yetişen ya da kültürü yapılan Veronica cinsi bitkilerin 250 dolayında türü bulunmaktadır bu türlerden bir taneside Yavşan otu Çiçeği dir. Bunlar 75-150 cm kadar boylanabilen, bazen bir yıllık ya da genelde çok yıllık dayanıklı otsu bitki ve kimi zaman da çalılardır. Dikine gelişen sürgünleri üzerinde karşılıklı dizili, kenarları ince dişli, ucu sivri yeşil renkli yaprakları vardır. İlkbahar sonu ile yaz sonu arasında tek tek ya da salkımlar halinde açan fincan tabağı biçimli çiçekleri pembe, mor, mavi ve beyaz renklerde ya da bu renklerin çeşitli tonlarında olur. Yavşan otu Çiçeği bitkisi, çiçek bahçelerinde, özellikle bordürlerde çok güzel durur. Ayrıca pencere önü, veranda ve balkonlara konulan saksılarda da yetiştirilebilir. Bahçe Çiçekleri 3.

Nerelerde Yetişir Bakımı Nasıl Yapılır : Yavşan otu Çiçeği bitkisi, bol güneşli ortamları sever ancak yarı gölge yerlere de dayanabilir. Süzek (suyu iyi akıntılı) olmak koşuluyla, sıradan bahçe toprağında bile çok iyi gelişir. Çok Yıllık türlerinde bitkinin, toprağa iyice yerleşmesi için birinci kışında üzeri samanla ya da hep yeşil bitkilerin yapraklarıyla örtülüp maçlama yapılarak korunması gerekir. Toprağına iyi yerleşen bitkinin yerinden kımıldatılmaması da doğru olur. Yavşan otu Çiçeği bitkisinin ilk üretimi, ilkbaharda ekilen tohumlarıyla yapılır. Daha sonra bitki, sonbahar ortası ile ilkbahar başı arasında kökünden bölünerek çoğaltılır. Bazı veronika türleri toprağın üzerine devrildiğinden, bunların yanlarına yerleştirilen hereklerle desteklenmeleri de gerekir. Bahçe Çiçekleri 3.

Vapur Dumanı Çiçeği / Ageratum

Bileşikgiller familyasından Anayurdu Meksika olup orada yetişen yabani (doğal) türlerinden 20 kadar kültür türü elde edilmiştir. 7,5-15 cm. kadar boylanabilen bir yıllık otsu bitkidir. Ama, bazı Vapur Dumanı kültür türleri 60 cm. kadar yüksekliğe erişirken yerde 25-30 cm. kadar yayılabilirler. Yuvarlak kesitli, çok dallı, yeşil renkli gövdesi; kalp biçimli ve kenarları dişli yeşil yaprakları vardır. İlkbahardan sonbaharın sonlarına kadar salkımlar halinde bol sayıda açan ufak çiçeklerinin rengi maviden mora kadar değişen tonlarda; seyrek olarak da beyaz ve pembe olur. Vapur Dumanı Çiçeği bitkisi, bahçelerdeki çiçek tarhlarında çok güzel göründüğü gibi pek yüksek boylu olmayan ama hoş görünümlü bordürler yapmaya da yarar. Vapur Dumanı Çiçeği evlerde pencere önlerine yetiştirilen plastik kutu saksılara da pek yakışır. Bitkinin yüksek boylu kültür türlerinden, kesme çiçek olarak da yararlanılmaktadır. Bahçe Çiçekleri 4.

Nerelerde Yetişir Bakımı Nasıl Yapılır : Vapur Dumanı Çiçeği Bol güneşli ortamları seven vapur dumanı bitkisi, yarı gölge yerlerde de gelişebilir. Organik madde yönünden zengin (bitek) ama gevşek yapılı bahçe toprağını yeğler. Üretimi genellikle tohumuyla, bazen gövde çelikleriyle yapılır. Tohumları ilkbaharın başlarında sıcak yastıklara ekilir. Bitki iki hafta içinde çimlenir. Küçük fideleri çok duyarlı olduğundan, ilkbahar mevsiminde tüm don tehlikesi bittikten ve toprak ısındıktan sonra bahçedeki yerlerine 15-25’er cm. aralıklarla dikilir. Vapur Dumanı bitkisi makul düzeyde sulanmalıdır. Bahçe Çiçekleri 4.

Unutma Beni Çiçeği / Myosotis scorpioides

Hodangiller familyasından Anayurdu Avrupa ile Amerika kıtaları olan Myosotis cinsi bir yıllık veya çok yıllık kısa boylu otsu bitkilerin 80 dolayında türü vardır. Bunlardan bazılarının süs bitkisi olarak kültürü yapılmakta ve genellikle Unutma Beni adıyla anılmaktadır. 20-30 cm. kadar boylanabilen çok yıllık unutma beni (Myosotis scorpioides) bitkisinin yeşil renkli ve mızrak biçimli yaprakları, bitkinin gövdesine sapsız olarak bağlanır. Bitkinin tepesinde yeni açacak kırmızı renkli bileşik çiçek tomurcukları, akrep kuyruğu şeklinde dizilir. Mayıs-ağustos aylarında açan minik unutma beni çiçekleri, beş taç yapraklı ve genellikle mavi bazen beyaz ya da pembe renkli olur. Çiçeklerin ortası, kuş gözü gibi sarı lekelidir. Çiçek tarhları ile bordürlere çok yakışan Unutma Beni Çiçeği bitkisi, lale ve nergislerle yan yana yetiştirildiğinde pek güzel bir görüntü uyumu sağlar. Unutma Beni Çiçeği, yetiştirilmesi kolay ve bakımı pek zahmetsiz olan süs bitkilerdendir. Bahçe Çiçekleri 5.

Nerelerde Yetişir Bakımı Nasıl Yapılır : Unutma Beni Çiçeği bitkisi, güneşli ve yarı gölge ortamlarda, nemli ve organik madde bakımından zengin olmak koşuluyla her türlü toprak tipinde iyi gelişir ve özellikle serin yerleri sever. Bitkinin üretimi tohumlarıyla ya da bitkinin kökten bölünmesiyle yapılır. Ancak, Unutma Beni Çiçeği bitkisi, döktüğü tohumlarla ertesi yıl kendiliğinden çoğalabilir. Bitkinin tohumları bahçedeki yerlerine ertesi yıl ilkbaharda gelişmeleri için 15-20’şer cm. aralıklarla sonbahar mevsiminde ekilir. Bitkinin kökten bölünüp çoğaltılması da sonbahar mevsiminde yapılır. Ama, kışları çok sert geçen yörelerde böyle bölünmüş bitkilerin köklerinin, malçlama yapılarak soğuktan korunması gerekir. Bahçe Çiçekleri 5.

Tütün Çiçeği / Nicotiana alata

Patlıcangiller familyasından Anayurdu Brezilya olup bitkiye bilimsel adı, yakın akrabası olan tütünü ilk kez 1560 yılında Fransa’ya tanıtan Fransa’nın Portekiz büyükelçisi Jean Nicot’un adından esinlenilerek verilmiştir. 30-45 cm. kadar boylanabilen, bir yıllık dayanıklı otsu bitki olan tütün çiçeği uzun, geniş, tüylü ve biraz yapışkan yaprakları aynen tütün bitkisinin yapraklarının minikleri gibidir.  Ama, bunlar tütün gibi içilmezler. Tütün Çiçeğinin yaprakları toprağın üzerinde yoğun bir küme meydana getirir ve kümenin arasından çiçek baş aşağı uzar. Baş aşağı oluşturan ve sıcak yaz günleri boyunca açık kalan çiçekler, 5 cm. genişlikte beş köşeli yıldıza benzer bir ağızla sonlanan uzun borumsu biçimli ve keskin ama hoş kokuludur. Çiçekler şarabi, lavanta mavisi, maun, kızıl, pembe, sarı ve beyaz renklerde olur. Tütün Çiçeği bitkisi özellikle evlerin kuzey yönündeki çiçek tarhları ve bordürlerde yetiştirilir. Evlerin içine konulan çiçek potporilerine, hoş kokusu nedeniyle katılır. Gene aynı nedenle kesme çiçek olarak da makbul bitkilerden sayılır. Bahçe Çiçekleri 6.

Nerelerde Yetişir Bakımı Nasıl Yapılır : Tütün Çiçeği bitkisi, güneşli ya da yarı gölge ortamlarda ve herhangi bir tipteki bir bahçe toprağında iyi gelişir. Üretimi tohumlarıyla yapılır. Minik tohumları soğuğa karşı pek duyarlıdır. Bu nedenle ilkbahar başında kapalı mekanlardaki sıcak yastıklara serpilir. Işığa gereksindikleri için üzerleri örtülmez. Burada 2-3 hafta içinde çimlenen bitkinin gelişen fideleri ilkbaharda havalar ve toprak ısındığında bahçedeki yerlerine 25-30’ar cm. aralıklarla şaşırtılarak dikilir. Çok sıcak yerlerde, bitki bir yıldan daha uzun ömürlü olabilir. Bahçe Çiçekleri 6.